Når du vælger axhouse får du samtidig en metode der giver overblik og tryghed i projekterne.
Metoden er opdelt i tre koncepter – Strategi, Værktøj og Drift

Strategi

I samarbejde med kunden udarbejder vi en strategi for virksomhedssystemet. Dette er en langsigtet plan for de projekter som virksomheden ønsker at gennemføre over en en given periode. Resultater og mål defineres og sammenkædes med projektplan/budget indeholdende konkrete nedbrudte aktiviteter. Styring og opfølgning håndteres ved jævnlige status møder samt statusrapporter der giver et samlet billede over projektets fremdrift.


Værktøj

For at kunne implementere projekter identificeret som en del af den strategiske planlægning anvender vi en række værktøjer der skal sikre at der er en rød tråd gennem projekt faserne og alle deltagere har 102% overblik og forståelse af projekt mål og aktiviteter. Værktøjerne består blandt andet af klare/specifikke beskrivelser af detail opgaver samt prioriteringer af disse.

Drift

Drift dækker bredt og vedrører alt det praktiske der foregår lige fra support på dagligdags problemer, status på diverse aktiviteter og større løsninger samt forventningsafstemning af samarbejdet mellem os og kunden. Vi holder øje med driften af din Dynamics AX løsning. Gennem grundig dokumentation skaber vi et overblik over din AX installation, både selve applikationen, databasen og øvrige tredje parts produkter. Vi sørger for at du altid kender til de nyeste versioner og servicepacks og holder dig orienteret om hvornår der bør ske opdateringer.

Axhouse ApS
Korskildeeng 5
2670 Greve

CVR 27 07 76 84
info@axhouse.dk
Telefon +45 3092 9430
Telefon +45 3092 9431