Skip to main content
Når du vælger axhouse får du samtidig en metode der giver overblik og tryghed i projekterne.
Metoden er opdelt i tre områder – Strategi, Værktøj og Drift

Tryghedskonceptet

I Axhouse har vi udviklet et tryghedskoncept. Det består af forskellige værktøjer, der skal give os og vores kunde ro i maven ift. retning og økonomi for kundens Axapta/Dynamics AX.

Vi deler vores rådgivning op i tre områder, strategi, værktøj og drift. Disse tre områder er efter vores vurdering grundlæggende for et værdifuldt samarbejde med vores kunde.

Strategi

Sammen med kunden gennemgår vi ønsker og behov for tilpasninger og forbedringer til Axapta/Dynamics AX. På baggrund af dette udarbejdes en langsigtet plan for de projekter som virksomheden ønsker at gennemføre over en given periode.

Vi afholder strategimøder efter behov, men minimum en gang hvert halve år. Vi gennemgår og prioriterer opgaverne, så både vi og vores kunde har overblik over omkostningerne og kan sikre gennemførelsen af ændringerne til tiden.

Værktøj

Vi stiller værktøjer til rådighed til beskrivelse og dokumentation af de strategisk aftalte ændringer. Det består bl.a. af en SharePoint løsning vi stiller til rådighed for vores kunder. Denne opgaveliste giver godt overblik over igangværende og planlagte opgaver samt historik på udførte opgaver.

Værktøjerne skal sikre at der er en rød tråd gennem projektfaserne og alle deltagere har 100% overblik og forståelse af projektmål og aktiviteter.

Drift

Vi hjælper med overvågningen af vores kundes driftsmiljø for Axapta/Dynamics AX og skaber derigennem stabilitet og god performance.

Drift dækker bredt og vedrører alt det praktiske der foregår lige fra support på dagligdags problemer, status på diverse aktiviteter og større løsninger.

Vi holder øje med driften af din Dynamics AX løsning. Gennem grundig dokumentation skaber vi et overblik over din AX installation, både selve applikationen, databasen og øvrige tredje parts produkter. Vi sørger for at du altid kender til de nyeste versioner og servicepacks og holder dig orienteret om hvornår der bør ske opdateringer.

Vi overvåger også fremtiden for vores kundes ’gamle’ AX, så kunden så vidt som muligt kan køre på et sikkert og stabilt system.

Har du brug for support?